Huisregels

Huisregels GooiseNetwerkBorrel

Bij aanmelding als member, sponsor of partner bij de GooiseNetwerkBorrel (verder GNB) ga je akkoord met de volgende huisregels:

Deelname
Voor deelname aan de GNB-bijeenkomsten is, wanneer je aanwezig wilt zijn, aanmelden verplicht. Deelname en toegang tot de GNB-bijeenkomsten is 10x per jaar voor members, sponsoren en partners gratis en geheel op eigen risico. De deelnemers aan de bijeenkomsten zijn ondernemers uit de regio Gooi, Vechtstreek, Amsterdam, Flevoland, Amersfoort en Eemland die een eigen, actieve onderneming hebben, of werkzaam/in loondienst zijn bij een actieve organisatie. Bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van de organisatie van de GNB.

Netwerken
Kom je netwerken? Bereid je dan goed voor!
Netwerken is een kwestie van halen en brengen. Als jij opdrachten hebt te vergeven, dan zullen anderen ook opdrachten voor jou hebben. Als je alleen komt halen, zullen anderen dit merken en je ook geen opdrachten gunnen.

Introducees meenemen
Als member van de GNB is het mogelijk om bij elke GNB een zakelijke introducee mee te nemen.
De voorwaarden hiervoor zijn:
De intentie bij de introducee is dat deze kennis wil maken met het concept van GNB en geïnteresseerd is om vervolgens ook member van de GNB te worden. De introducee is eigenaar van of werkzaam bij een actieve bestaande organisatie of bedrijf. Als member mag je maximaal 2 keer dezelfde introducee meenemen. Voor de introducee is op uitnodiging van de member de toegang gratis tot maximaal 2 keer. De introducee moet wel vooraf zijn aangemeld door de member die de introducee mee wil nemen.

Introducees gaan akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van de GNB, de member moet de introducee hier vooraf op wijzen. Introducees kunnen zonder reden van opgave door de organisatie van de GNB geweigerd worden.

Gedrag
Van de member die aanwezig is bij een bijeenkomst van de GNB wordt een open, constructieve houding en een positieve bijdrage aan de GNB verwacht. Heb je iets dat volgens jou beter kan tijdens een GNB? Stuur een e-mail naar contact@gooisenetwerkborrel.nl met onderbouwing van jouw opmerkingen/tips! Wij maken dan graag een afspraak en staan altijd open voor ideeën en verbeteringen. Later komen en eerder weggaan omdat je nog andere afspraken hebt, heeft geen voorkeur, is niet plezierig maar is toegestaan. De GNB heeft een open karakter, dat is ook al jaren het succes.
Indien er een speech/presentatie plaatsvindt wordt je geacht te luisteren en stil te zijn. De presentaties zijn interessant voor de regionale ondernemers. Weglopen tijdens een presentatie wordt niet op prijs gesteld en is storend. Zorg dat je telefoon op standby staat.
Tijdens het netwerken zijn omgangsvormen zeer belangrijk. Neem daarom de
normale beleefdheidsregels in acht. Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken. Respecteer elkaars mening, ook als het gaat om onderwerpen die niet zozeer met zakendoen te maken hebben.

Veiligheid
Op de locatie waar de GNB of een evenement gehouden wordt, gelden
veiligheidsvoorschriften die bedoeld zijn ter preventie van brand of ongevallen. Je bent verplicht om de veiligheidsvoorschriften, die de GNB-organisatie of de
medewerkers van de locatie je geven, strikt op te volgen.
Een locatie kan soms niet goed bereikbaar zijn voor deelnemers met een fysieke beperking (krukken, rolstoel, etc.). De GNB is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de locatie. Mocht de deelnemer door anderen geholpen worden in het bereiken van de locatie, dan is dit voor eigen risico ook wanneer zich calamiteiten voordoen. Alle bezoekers van de GNB (ook introducees) doen dit geheel op eigen risico. Zowel de organisatie van de GNB als de locatie partner kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel.

Geen toegang
Een bezoeker die zich niet heeft aangemeld en/of geen actieve bedrijfsactiviteit
vertegenwoordigd, kan de toegang worden geweigerd. Deelnemers die bij binnenkomst onder invloed zijn van alcohol of drugs of dusdanig onverzorgd (geur, kleding etc.) zijn worden niet tot de GNB toegelaten.
Een deelnemer die een andere deelnemer hinderlijk, agressief, discriminerend of (seksueel etc.) intimiderend bejegent, zal worden verwijderd en kan de verdere toegang tot GNB worden ontzegd. (E.e.a. is ter beoordeling van de organisatie van de GNB.) Daarnaast zal indien noodzakelijk ook aangifte worden gedaan bij de politie.

Bij overtreding van onze huisregels zal de deelnemer de toegang tot GNB-bijeenkomsten voor een, door GNB nader te bepalen, periode worden ontzegd. GNB behoudt de mogelijkheid tot direct royement van een member. Indien deze member zijn contributie heeft voldaan is restitutie geheel/gedeeltelijk niet van toepassing. Bij constatering van ernstige overtredingen door deelnemers zullen zij worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Schade
Heb je als bezoeker van de GNB schade veroorzaakt op de locatie? Dan zal de
schade op jou persoonlijk verhaald worden. De organisatie van de GNB is nimmer aansprakelijk voor schade aan locaties en/of eigendommen van eigenaren van locaties door toedoen van members/derden/bezoekers.
GNB is als (tijdelijke) huurder van de locatie waar de GNB wordt gehouden gemachtigd om personen te weigeren, te (laten) verwijderen en aan te spreken op gedrag.

Wijzigingen
De organisatie van GNB behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen zonder kennisgeving vooraf in welke vorm dan ook.

Onvoorzien
In gevallen waarin de huisregels of de algemene voorwaarden van de GNB niet voorzien of indien er een verschil van mening is over de uitleg of toepassing van een artikel beslist de directie van de GNB.